นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ 1000 กรัม

ส่วนประกอบสําคัญโดยประมาณ

นํ้าตาลทราย 28%

นํ้าเชื่อมไฮฟรุคโทส 20%

สตรอเบอร์รี่ 20%

กลูโคสพาวเดอร์ 5%

สารให้ความข้นเหนียว (INS 1422, INS 415 )

สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330, INS 330(ii))

วัตถุกันเสีย (INS 211) สีสังเคราะห์ (INS 124, INS 122)

แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

คําแนะนํา: เมื่อเปิดใช้แล้ว ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บให้ตู้เย็น 

นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ 1000 กรัม

฿195.00Price

  ORIENTAL COFFEE & TEA 

  Coffee Store

  216/4 City Link Rama 9 Project
  Kanchanaphisek Rd
  Saphan Sung
  Bangkok 10240

  Sales and Training

  102/49 Ladarom Village

  Soi 118 Rhamkhamheang Road

  Saphan Sung

  Bangkok 10240

  OUR PRODUCTS
  OUR SERVICES
  GET IN TOUCH

  T. 093-5569962

  —Pngtree—facebook logo icon design vecto

  /orientalcoffeeandtea

  @orientalcoffee

  @orientalcoffee