top of page
แผ่นยางรอง Rubber Backflush Insert (สำหรับล้างหัวชงเครื่องกาแฟ ) 1610-308
ใช้สำหรับล้างหัวชงกาแฟ
ขนาดยาง : เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร

อุปกรณ์สำหรับล้างหัวกรุ๊ป,ยางปิดล้างหัวกรู๊ป,rubber cleaner grouper

แผ่นยางรอง Rubber Backflush Insert (สำหรับล้างหัวช

฿50.00Price
    bottom of page