ผลงานที่ผ่านมา

รวมภาพงานจัดเลี้ยง กิจกรรม และงานอีเวนท์ต่างๆ

ขอขอบคุณลูกค้า และผู้จัดทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ในคุณภาพของเครื่องดื่ม บริการ

ภาพลักษณ์ โดยให้ Oriental Coffee เป็นส่วนหนึ่งในการบริการจัดเลี้ยงกาแฟในงานสำคัญของท่าน

ORIENTAL COFFEE & TEA 

Sales and Training

102/49 Ladarom Village

Soi 118 Rhamkhamheang Road

Saphan Sung

Bangkok 10240

Coffee Store

216/4 City Link Rama 9 Project
Kanchanaphisek Rd
Saphan Sung
Bangkok 10240

GET IN TOUCH

T. 093-5569962

OUR PRODUCTS
OUR SERVICES
if_online_social_media_facebook_734386.p

/orientalcoffeeandtea

@orientalcoffee

@orientalcoffee